Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Du thao tai lieu ĐHĐCĐTN nam 2023
Thong bao
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 15/4/2022 -11:36:20)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (sửa đổi bổ sung lần 1)

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Du thao tai lieu ĐHĐCĐTN nam 2023
Dự thảo tài lieu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chi tiết »   

Thong bao
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 (24/02/2023 - 14:30:15)
Chi tiết »   

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022
Chi tiết »   

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 15/4/2022 -11:36:20)
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 15/4/2022 -11:36:20)
Chi tiết »   

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (sửa đổi bổ sung lần 1)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (sửa đổi bổ sung lần 1)
Chi tiết »   

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (23/3/2022-16:20:30)
Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (23/3/2022-16:20:30)
Chi tiết »   

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Chi tiết »   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 (25/02/2022-11:51:25)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 (25/02/2022-11:51:25)
Chi tiết »   

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. BTB
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. BTB
Chi tiết »   

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 14 trang!

TIN MỚI

Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001379980
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn