Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Tai lieu lay y kien co dong bang van ban 2023
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
Tai lieu lay y kien co dong bang van ban 2023
Thong bao chot danh sach co dong

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Tai lieu lay y kien co dong bang van ban 2023
Tài liệu Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (29/6/2023 - 17:23:15)
Chi tiết »   

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 17:14:22)

Chi tiết »   

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chi tiết »   

Tai lieu lay y kien co dong bang van ban 2023
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2023
Chi tiết »   

Thong bao chot danh sach co dong

Thông báo chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (16/5/2023 - 17:40:35)

Chi tiết »   

Công bố thông tin Nghi quyet Hi dong quan tri
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/5/2023- 17:30:30)
Chi tiết »   

Tai lieu Đai hoi dong co dong 2023
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023
Chi tiết »   

Bien ban, Nghi Quyet ĐHĐCĐ 2023
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
Chi tiết »   

Du thao tai lieu ĐHĐCĐTN nam 2023
Dự thảo tài lieu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Chi tiết »   

Thong bao
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 (24/02/2023 - 14:30:15)
Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 15 trang!

TIN MỚI

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001397683
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn