Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 20/4/2021 -19:33:20)
Tài liệu ĐHĐCĐ 2021: Hướng dẫn bầu cử, ứng cử TVBKS

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2021
Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2021
Chi tiết »   

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Chi tiết »   

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Chi tiết »   

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 20/4/2021 -19:33:20)
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 20/4/2021 -19:33:20)
Chi tiết »   

Tài liệu ĐHĐCĐ 2021: Hướng dẫn bầu cử, ứng cử TVBKS
Tài liệu ĐHĐCĐ 2021: Hướng dẫn bầu cử, ứng cử TVBKS
Chi tiết »   

Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
Chi tiết »   

Bao cáo thường niên năm 2020
Bao cáo thường niên năm 2020
Chi tiết »   

Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 (29/3/2021 - 11:45: 20)
Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 (29/3/2021 - 11:45: 20)
Chi tiết »   

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. BTB
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. BTB
Chi tiết »   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (25/02/2021-16:45:25)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (25/02/2021-16:45:25)
Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 13 trang!

TIN MỚI

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Bản tự công bố sản phẩm Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Thông báo tuyển dụng năm 2019

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001331596
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn