Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2020
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2020 (15/7/2020 -17:08:45)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 26/6/2020 -18:12:20)
Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2020
Chi tiết »   

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2020 (15/7/2020 -17:08:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2020 (15/7/2020 -17:08:45)
Chi tiết »   

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Chi tiết »   

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 26/6/2020 -18:12:20)

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 26/6/2020 -18:12:20)

Chi tiết »   

Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020
Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020
Chi tiết »   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 (14/5/2020-16:25:15)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 (14/5/2020-16:25:15)
Chi tiết »   

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
Chi tiết »   

Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (16/4/2020 - 11:20:15)
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (16/4/2020 - 11:20:15)
Chi tiết »   

Công bố thông tin thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công bố thông tin thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Chi tiết »   

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020 (14/3/2020-11:30:15)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020 (14/3/2020-11:30:15)
Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 12 trang!

TIN MỚI

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Bản tự công bố sản phẩm Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Thông báo tuyển dụng năm 2019
Kết quả tuyển dụng đợt 1 năm 2017
Chính sách chất lượng
Thông báo trả cổ tức năm 2012

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001276208
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn