Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Thông báo chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Thông báo chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024
Bản cung cấp thông tin của Thành viên Ban kiểm soát mới
Thông báo thay đổi thành viên ban kiểm soát
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Thông báo chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Thông báo chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. (31/01/2024 - 13:35:20)
Chi tiết »   

Thông báo chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024
Thông báo chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024 (26/01/2024 - 17:16:15)
Chi tiết »   

Bản cung cấp thông tin của Thành viên Ban kiểm soát mới

Bản cung cấp thông tin của Thành viên Ban kiểm soát mới (23/11/2023 - 16:50:10)

Chi tiết »   

Thông báo thay đổi thành viên ban kiểm soát
Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát (23/11/2023 - 16:46:10)
Chi tiết »   

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (23/11/2023 - 16:40:15)
Chi tiết »   

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn, Nghị quyết ĐHĐCĐ (23/11/2023 - 16:35:20)
Chi tiết »   

Tai lieu xin y kien co dong bang van ban
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (08/11/2023 - 15:24:15)
Chi tiết »   

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (16/10/2023 - 17:35:30)
Chi tiết »   

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/10/2023 - 17:32:30)
Chi tiết »   

CBTT đơntừ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
CBTT đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 16 trang!

TIN MỚI

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
Công bố thông tin Thanh lý Hợp đồng kiểm toán
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001414246
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn