Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

HATHABEER

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Tai lieu lay y kien co dong bang van ban 2023
Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

QUẢNG CÁO

Thông tin chung:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Thái Bình.

- Tên Công ty bằng tiếng Anh: Ha noi - Thai Binh Beer Joint Stock Company.

- Tên giao dịch: HATHABEER

- Địa chỉ của Công ty: Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình

- Điện thoại: 0363 731 240

- Fax: 0363 735 092

- E-Mail: phongketoanbtb@yahoo.com.vn

Cơ cấu tổ chức

- Ban Giám đốc

- 05 Phòng ban :

+ Phòng Kế toán - Tài vụ. + Phòng Kinh doanh + Phòng Kế hoạch - Vật tư + Phòng Kỹ thuật + Phòng Tổ chức - Hành chính

- 03 Phân xưởng chính :

+ Phân xưởng Bia 1 + Phân xưởng Bia 2 + Phân xưởng Cơ điện

Quá trình thành lập: Công ty Bia Thái Bình tiền thân là hai doanh nghiệp Nhà nước hợp nhất theo quyết định 2048/QĐ-UB ngày 29/8/2002 của UBND tỉnh Thái Bình giữa Công ty Bia Rượu Ong Thái Bình Nhà máy Bia Thái Bình.
- Ngày 4/4/2005 UBND tỉnh Thái Bình có quyết định 731/QĐ-UB Về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bia Thái Bình thành Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình.
Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình :
+ Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng Tương ứng: 4.000.000 Cổ phần .
+ Số lượng Cổ đông : 324 Cổ đông
- Ngày 13/6/2005 Bộ Công nghiệp có công văn 3047/CV-TCCB tiếp nhận Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình làm thành viên Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội
- Ngày 14/7/2005 Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.
- Ngày 28/7/2005 Bộ Tài chính có công văn 9492/BTC-TCDN đồng ý để Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội tiếp nhận phần vốn Nhà nước (51% vốn điều lệ) trong Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình
- Ngày 09/8/2005 UBND tỉnh Thái Bình bàn giao phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình cho Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội.
- Được sự đồng ý của HĐQT Tổng Công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội. Ngày 12/10/2005 Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình ra quyết định số 06/QĐ-HĐQT đổi tên “Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Thái Bình” thành “Công ty CP Bia Hà Nội - THÁI BÌNH
+ Một số thành tích mà Công ty đã đạt được trong những năm qua :
* Một huân chương lao động hạng 2.
* Hai huân chương lao động hạng 3(hai cơ sở).
* Hai Huy chương Vàng tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2002.
* Cờ Thi đua của Tỉnh Uỷ Thái Bình năm 2008 * Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2008, 2009, 2010.
* Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2009.
* Giấy khen của Tổng C.ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội các năm 2006, 2007.
*Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam các năm 2006, 2007, 2008, 2009.
* Bằng khen của Tổng cục Thuế năm 2007, 2008, 2009.
* Bằng khen của Tỉnh Uỷ Thái Bình năm 2006, 2007, 2009.
* Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình năm 2006, 2007, 2008, 2009.
* Giấy khen của Bảo Hiểm Xã Hội Thái Bình nhiều năm liền.
* Giấy khen của Cục Thuế Thái Bình nhiều năm liền.
* Nhiều Bằng khen và Giấy chứng nhận về công tác tổ chức hoạt động các Đoàn thể.

TIN MỚI

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001397708
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn