Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

HATHABEER

Du thao tai lieu ĐHĐCĐTN nam 2023
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Thong bao

QUẢNG CÁO

   Tin tức sự kiện

Bao cao thương nien nam 2022
Báo cáo thường niên năm 2022
Chi tiết »   

Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
Chi tiết »   

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Chi tiết »   

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Chi tiết »   

Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Chi tiết »   

Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Chi tiết »   

Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Chi tiết »   

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Chi tiết »   

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Chi tiết »   

Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 3 trang!

TIN MỚI

Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001380002
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn