Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

HATHABEER

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2020 (15/7/2020 -17:08:45)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 26/6/2020 -18:12:20)
Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020

QUẢNG CÁO

   Tin tức sự kiện

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Chi tiết »   

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Chi tiết »   

Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Chi tiết »   

Bản tự công bố sản phẩm Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình
Chi tiết »   

Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Chi tiết »   

Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Chi tiết »   

Thông báo tuyển dụng năm 2019
Thông báo tuyển dụng năm 2019
Chi tiết »   

Kết quả tuyển dụng đợt 1 năm 2017
Kết quả tuyển dụng đợt 1 năm 2017
Chi tiết »   

Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng
Chi tiết »   

Thông báo trả cổ tức năm 2012

Thông báo trả cổ tức năm 2012

Thông báo trả cổ tức năm 2012

Mẫu gấy đề nghị

Chi tiết »   

Trang Trên tổng sô 2 trang!

TIN MỚI

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Bản tự công bố sản phẩm Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Thông báo tuyển dụng năm 2019
Kết quả tuyển dụng đợt 1 năm 2017
Chính sách chất lượng
Thông báo trả cổ tức năm 2012

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001276231
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn