Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Thông báo chốt DSCĐ để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2024
Thông báo chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2024
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CBTT bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Tai lieu xin y kien co dong bang van ban

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (08/11/2023 - 15:24:15)
 
«  Trở về  

    Thông tin khác:
Thông báo chốt DSCĐ để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2024 Thông báo chốt DSCĐ để tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2024 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CBTT bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Lý lịch trích ngang các ứng viên Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông báo chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

TIN MỚI

Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm chức vụ CTHĐQT
Báo cáo thường niên năm 2023
Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng Công ty
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
Công bố thông tin Thanh lý Hợp đồng kiểm toán
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001452639
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn