Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

HATHABEER

Thong bao chot danh sach co dong
Công bố thông tin Nghi quyet Hi dong quan tri
Tai lieu Đai hoi dong co dong 2023
Bien ban, Nghi Quyet ĐHĐCĐ 2023
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep

QUẢNG CÁO

   Tin tức sự kiện

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

 
«  Trở về  

    Thông tin khác:
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep Bao cao thương nien nam 2022 Bao cao qun tri Cong ty nam 2022 Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45) Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45) Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

TIN MỚI

Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001386963
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn