Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Thong bao chot danh sach co dong
Công bố thông tin Nghi quyet Hi dong quan tri
Tai lieu Đai hoi dong co dong 2023
Bien ban, Nghi Quyet ĐHĐCĐ 2023
Du thao tai lieu ĐHĐCĐTN nam 2023

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2021
 
«  Trở về  

    Thông tin khác:
Thong bao chot danh sach co dong Công bố thông tin Nghi quyet Hi dong quan tri Tai lieu Đai hoi dong co dong 2023 Bien ban, Nghi Quyet ĐHĐCĐ 2023 Du thao tai lieu ĐHĐCĐTN nam 2023 Thong bao Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022 Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 15/4/2022 -11:36:20) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (sửa đổi bổ sung lần 1) Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (23/3/2022-16:20:30)

TIN MỚI

Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001386958
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn