Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

Thông tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (25/02/2021-16:45:25)
Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2020
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2020 (15/7/2020 -17:08:45)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 26/6/2020 -18:12:20)

QUẢNG CÁO

   Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2020
 
«  Trở về  

    Thông tin khác:
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 (25/02/2021-16:45:25) Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2020 (15/7/2020 -17:08:45) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 26/6/2020 -18:12:20) Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 (14/5/2020-16:25:15) Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (16/4/2020 - 11:20:15) Công bố thông tin thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020 (14/3/2020-11:30:15)

TIN MỚI

Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
Công bố thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty và thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
Bản tự công bố sản phẩm Công ty CP Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Bản tự công bố sản phẩm Bia Hà Nội - Thái Bình
Thông báo tuyển dụng năm 2019
Kết quả tuyển dụng đợt 1 năm 2017
Chính sách chất lượng

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001293360
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn