Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức sự kiện Mạng lưới đại lý Thông tin cổ đông Liên hệ

HATHABEER

Bản cung cấp thông tin của Thành viên Ban kiểm soát mới
Thông báo thay đổi thành viên ban kiểm soát
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
Tai lieu xin y kien co dong bang van ban

QUẢNG CÁO

   Tin tức sự kiện

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ

Công bố thông tin bản cung cấp thông tin của người nội bộ
 
«  Trở về  

    Thông tin khác:
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023 Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep Bao cao thương nien nam 2022 Bao cao qun tri Cong ty nam 2022 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45) Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45) Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình

TIN MỚI

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Cong bo thong tin ky hop dong voi don vi kiem toan nam 2023
Cong bo thong tin thay doi ni dung giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Bao cao thương nien nam 2022
Bao cao qun tri Cong ty nam 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2022 (23/6/2022 -15:35:45)
Công bố thông tin lựa chọn đơn vị Kiển toán BCTC năm 2021 (23/6/2021 -15:52:45)
Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Bản tự công bố sản phẩm Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình

LIÊN KẾT

Số lượt truy cập
0001405657
Về Đầu Trang Go top

Địa chỉ: Số 309 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 0363 731 240                    Fax: 0363 735 092
E-Mail: sale@tbbeco.com.vn